Przy zakupie klientowi przysługuje 14 dni na zwrot towaru. Koszt zwrotu ponosi kupujący.

Aby zwrócić produkt należy zachować oryginalne opakowanie oraz nie zdejmować plomby gwarancyjnej. Jeżeli produkt został użyty towar nie podlega zwrotowi.

Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu oraz otrzymaniu przesyłki i sprawdzeniu stanu produktu, BM Horse Sp. z o.o. dokona zwrotu pieniędzy na podane konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych. Zwrot obejmie cenę produktu.

Aby dokonać zwrotu, produkt należy zapakować z powrotem do oryginalnego opakowania, aby zapewnić jego bezpieczny transport. Na paczce prosimy umieścić dopisek „zwrot WWW BM: IMIE_NAZWISKO_NUMER-FAKTURY”. Przesyłkę należy wysłać na adres:
BM Horse Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2e 77-100 Bytów

Koszty Zwrotu:
Koszt zwrotu produktu pokrywa klient, chyba że produkt był wadliwy lub niezgodny z zamówieniem.

Reklamacje:
W przypadku otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą obsługą klienta w celu zgłoszenia reklamacji i ustalenia dalszych kroków. Adres do korespondencji bmhorse@bmhorse.com

Zwrot przedmiotów wykonanych na zamówienie nie jest możliwy.

Firma BM Horse wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Konsumentów dąży do zapewnienia dobrej jakości i funkcjonowania oferowanych wyrobów w założeniu, że będą one właściwie użytkowane oraz zostaną zachowane prawidłowe zasady konserwacji i używania zgodnie z przeznaczeniem.

 1. Przeznaczenie paki jeździeckiej

Paki jeździeckie służą do użytku wewnętrznego, wyłącznie do przechowywania sprzętu jeździeckiego.

 1. Zasady eksploatacji paki jeździeckiej
  Paki jeździeckie firmy BM Horse są wysokiej jakości produktem wykonanym z blachy stalowej o powierzchni malowanej proszkowo. Charakteryzują się one wysoką trwałością pod warunkiem zachowania następujących zasad eksploatacji:
  1.Czyszczenia powierzchni należy dokonywać wyłącznie z zastosowaniem środków i narzędzi czyszczących nie wykazujących agresywności chemicznej i nie rysujących powierzchni.
 2. Mechanizmy ruchome mebli (zawiasy, prowadnice) nie wymagają szczególnej konserwacji, jednak nie można dopuścić do ich zabrudzenia lub zanieczyszczenia. Jeżeli w pakach występują zamki szyfrowe, to należy je obsługiwać zgodnie z załączoną instrukcją do zamków szyfrowych.
 3. Producent zaleca stosowanie ochronnego pokrowca na paki, który zabezpiecza przed zarysowaniem i wilgocią.
 4. Należy zachować szczególną ostrożność przy transporcie, przesuwaniu i przemieszczaniu paki ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w tych czynnościach oraz niebezpieczeństwo uszkodzenia paki.
 5. Informacje o gwarancji:
 6. Udzielamy na zakupiony towar 2 lata gwarancji od daty sprzedaży.
 7. Gwarancja obejmuje wady fabryczne produktu oraz usterki wynikłe z błędów konstrukcyjnych, złego wykonania lub wad użytych materiałów.
 8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania produktów w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, wymogami i zasadami eksploatacji.
 9. Utrata Gwarancji:

Utrata uprawnień gwarancyjnych ma miejsce w następujących przypadkach:

 1. uszkodzeń spowodowanych stosowaniem środków chemicznych przeznaczonych do pielęgnacji i konserwacji mebli metalowych dostępnych w handlu bez uprzedniego sprawdzenia ich oddziaływania na powierzchnię paki w miejscu niewidocznym.
 2. użytkowania niezgodnie z zasadami konserwacji,
 3. zbyt intensywnego oświetlenia światłem słonecznym lub sztucznym,
 4. zabarwienia odzieżą, obuwiem itp.,
 5. zalania paki wodą lub inną cieczą np. kwasami, barwnikami, płynami lub środkami do pielęgnacji ciała, środkami do dezynfekcji itp.,
 6. stwierdzenia wykonania naprawy, poprawek lub przeróbek we własnym zakresie,
 7. uszkodzenia mechaniczne, w tym m. in. spowodowane przez zwierzęta oraz nadpalenia papierosem,
 8. uszkodzenia termicznego lub chemicznego,
 9. uszkodzeń spowodowanych przewożeniem lub przenoszeniem,
 10. naturalnego zużycia eksploatacyjnego wyrobu
 11. Postępowanie reklamacyjne

Konsument składający reklamację na mocy Gwarancji powinien złożyć u sprzedawcy kopię dokumentacji dotyczącej zakupu, tj. dowód zakupu oraz kartą gwarancyjną. Szczegółowy opis usterki wraz z załączonymi zdjęciami uszkodzony elementów.

Gwarant zastrzega sobie okres 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
O przyjęciu reklamacji do realizacji albo też o uznaniu gwarancji za nieuzasadnioną,
kupujący będzie powiadomiony przez Gwaranta telefonicznie lub drogą e-mail.
Jeżeli Gwarant stwierdzi, że paka musi być odesłana na reklamację do siedziby firmy to koszty transportu pokrywa Kupujący. Natomiast po usunięciu usterki koszty odesłania paki do właściciela ponosi Gwarant.

Kupujący nie może odstąpić od umowy lub żądać wymiany wadliwej paki na wolną od wad, gdy Kupujący:

 1. Dokonał przeróbki lub niewłaściwej naprawy paki we własnym zakresie,
 2. Zdekompletował pakę.
 3. Uszkodził pakę na skutek niewłaściwego użytkowania, przechowywania bądź niewłaściwej konserwacji.

Jeżeli identyczne materiały nie są dostępne w czasie naprawy Gwarant zastrzega sobie prawo
zastąpienia tychże materiałów innymi o porównywalnej jakości i walorach.

Gwarant zastrzega sobie prawo do zastosowania w czasie naprawy innych materiałów i
wprowadzania zmian konstrukcyjnych w związku z udoskonaleniami technicznymi
wyrobów.

Po podpisaniu kurierowi dokumentu odebrania przesyłki, w obecności kuriera proszę o sprawdzenie paki, czy nie została uszkodzona w transporcie, nawet jeśli opakowanie wygląda na nieuszkodzone.
Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki będą przyjmowane wraz z załączonym PROTOKOŁEM SZKODY spisanym z kurierem dostarczającym przesyłkę.