Imię i nazwisko/nazwa firmy
Adres zamieszkania lub firmy
Telefon
Adres e-mail
Zakupiony sprzęt (nazwa/typ)
Numer seryjny sprzętu
Numer dowodu zakupu
Data zakupu